Järeleksami nõuded 2016

Kursuse IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine järeleksami nõuded 2016. õppeaastal on järgmised:

  1. Järeleksami hinne moodustub õppija poolt omandatud õpimärkide põhjal vastavalt kursuseprogrammis (PDF) välja toodud hindamismeetoditele.
  2. Kursuse käigus omandatud õpimärgid lähevad arvesse, ning neid ülesandeid ei ole vaja uuesti teha.
  3. Kursuse käigus tagasilükatud ülesanded on võimalik uuesti esitada.
  4. Kursuse käigus hilinemisega esitatud ülesannete eest järeleksamil punkte maha ei võeta.
  5. Puuduvate ajaveebipostituste puhul tuleb iga teema juures tuleb lisaks ülesandes nõutule läbi lugeda teiste kursuslaste postitused antud teemal ning viidata oma postituses teiste kursuslaste mõtteid äratanud postitustele.
  6. Kirjanduse analüüsi esialgne versioon tuleb õppejõule saata hiljemalt 27.06.2016 kell 10.00. Õppejõud saadab tagasiside sama päeva jooksul.
  7. Kirjanduse analüüsi parandatud versioon ja kõik puuduvad blogipostitused tuleb esitada hiljemalt eksami toimumisajaks 29.06.2016 kell 16.00.
Advertisements