Kursuse tagasiside

Kursuse lõpus ootaks ma teilt ühte reflekteerivat postitust, kus te hindaksite õpilepingu alusel oma õppimist siin kursusel ning annaksite mõningat tagasisidet ka mulle selle kursuse paremaks muutmiseks. Eraldi pakub mulle huvi tagasiside õpimärkide kasutamise kohta, kuna ma tahaksin sel teemal ühe artikli kirjutada.

Kursuse ülesehitus ja sisu:

 • Millised teemad olid teie jaoks kõige kasulikumad?
 • Mida oleks veel (või põhjalikumalt) võinud kursusel käsitleda?
 • Mida kontakttundide juures paremaks muuta?
 • Kui palju te õppisite minu lugemismaterjalidest ja kui palju kursusekaaslaste postitustest ning kommentaaridest?
 • Milliste teemade kohta oleks täiendavaid õppematerjale vaja? Mis tüüpi need materjalid võiksid olla?
 • Kas mingi ülesanne või tegevus võttis rohkem aega, kui sellele õpijuhises planeeritud oli?
 • Kas kursuselt saaks mõne teema, ülesande või tegevuse välja jätta?

Õpimärgid:

 • Mil määral oli õpimärkidel põhinev hindamissüsteem teie jaoks arusaadav?
 • Mil määral mõjutasid õpimärgid teie õpimotivatsiooni?
 • Kas te katsetasite ka Mozilla Backpacki oma õpimärkide haldamiseks?
 • Mil määral aitas õpimärkide kasutamine valida teil kursuse läbimiseks sobiva õpitee?
 • Millised on teie jaoks õpimärkide kasutamise eelised ja puudused võrreldes tavapäraste hindamisviisidega?
 • Kuidas võiks õpimärkide süsteemi siin kursusel veel paindlikumaks muuta?

Partnerhinnangud:

 • Mil määral te saite kasulikku tagasisidet te saite oma õppematerjalile või kirjanduse analüüsile kursusekaaslase partnerhinnangust?
 • Mil määral aitas partnerhinnangu koostamine kursusekaaslas(t)e tööle paremini märgata puuduseid enda õppematerjali või kirjanduse analüüsi juures?

Ja lõpetuseks viimane küsimus (eelkõige õpetajatele-koolitajatele): mida te muudate selle kursuse läbimise järel midagi oma õpetamises?

Oleksin väga tänulik, kui saaksite oma kokkuvõtte ja tagasiside postitada järgmise nädala jooksul.

Rubriigid: Kursus | 5 kommentaari

Viimane kontakttund

Ilmateade lubab pühapäeva pärastlõunaks Tallinnas 16 kraadi sooja ning vihma. Kardan, et see ei ole tunni väljas tegemiseks sobiv ilm, nii et teeme viimase tunni esitlused ikkagi arvutiklassis S-244.

Tunni esimeses pooles, kui mõtted värskemad on, keskendume kirjanduse analüüsidele. Kindlasti tulevad ettekanded kolme praeguseks valminud kirjanduse analüüsi kohta, millega saate tutvuda Dropboxi kaustas:

 • Digitaalne õppevara inglise keele õpetamisel võõrkeelena (Anneli T.)
 • Video kasutamine e-kursustel (Dagne)
 • Digitaalsed muuseumid (Maia)

Lisaks sellele tulevad loodetavasti ka ettekanded kolme hetkel veel pooleli kirjanduse analüüsi kohta:

 • Creative Commons litsentside kasutamine õppematerjalide juures (Kerttu)
 • Digipädevuste hindamine arvutipõhise testimisega (Angela)
 • e-õpikute eelised ja puudused võrreldes tavaõpikutega (Tiina)

Palun koostage oma kirjanduse analüüsi kohta 6…8 min esitlus. Iga esitluse järel arvestame ka 5…6 minutit küsimuste ja arutelu jaoks.

Tunni teises pooles tutvustame rühmatööna valminud õppematerjale. Iga õppematerjali puhul võiks arvestada esitluse peale 8…10 minutit. Esitlus võiks käsitleda ka seda, mis õppematerjalist endast nähtav ei ole (valmimise protsess, rollijaotus rühmas, alternatiivid autorvahendi valikul, töö käigus tekkinud probleemid jne). Iga õppematerjali kohta arvestame samamoodi 5…6 minutit küsimuste ja arutelu jaoks.

Kohtumiseni pühapäeval!

Rubriigid: Kursus | Lisa kommentaar

Õppematerjalide kvaliteedi teema kokkuvõte

Meie kursuse viimaseks ülesandeks oli rühmakaaslaste poolt koostatud õppematerjalide hindamine. Mitmed teie hulgast kirjutasid, et Koolielu hindamismudel ei sobi päris hästi enamiku siin kursusel tehtud õppematerjalide hindamiseks. Meelis juhtis tähelepanu ka sellele, et Koolielu hindamismudeli kategooriad sobivad materjali puuduste esiletoomiseks, kuid ei võimalda välja tuua positiivset. Olen sellega kriitikaga nõus ning järgmisel aastal proovin ilmselt selle asemel hindamise jaoks LORI mudelit.

Kõige populaarsemaks valikuks oli õppematerjal 2. kooliaste loomaaias, mida hindasid Anneli M., Eno, Erik ja Meelis. Popkultuuri ajaloo õppematerjali hindasid Kati ja materjali ühe autorina Pirje. Haridustehnoloogiliste pädevuste õpitoa kohta kirjutasid hinnangu Airit ja Ivar. Säilitatavad maastikuelemendid ja digimisreeglid õppematerjali hindas Gätlin.

Sel aastal katsetasin partnerhinnangut õppematerjalidele esimest korda ning teie tagasiside aitas tuvastada parasjagu selliseid probleeme, millele ma oma kommentaarides tähelepanu ei juhtinud. Positiivsena tooksin ma eraldi välja veel selle, kuidas Kati Airiti ja minu tagasisidele vastas.

Tänan kõiki, kes viimase ülesandeni vastu pidasid!

Rubriigid: Kokkuvõtted | 1 kommentaar

Eksamist

Kursuse põhieksam toimub sel pühapäeval 15.05 kell 14.00. Eksami hinne kujuneb kursuse käigus teenitud õpimärkide põhjal. Eksamil tulevad esitlemisele 5 rühmatööna või individuaalselt valminud õppematerjali ning 3 kirjanduse analüüsi.

Eksamile registreerumise tähtaeg ÕIS’is on 14.05 kell 14.00. Praeguse seisuga on 15.05 eksamile registreerunud 15 kursuslast. Vastavalt kursuseprogrammile peavad kõik tagasiside põhjal parandatud tööd ja blogipostitused olema esitatud 3 päeva enne eksamit, see tähendab 12.05 kell 14.00.

Praeguse seisuga on selge, et osadel üliõpilastel ei ole kursuse läbimiseks piisavas mahus õpimärke. Seetõttu lasin avada teise põhieksami aja 09.06 kell 12.00. Teine põhieksam toimub esitatud tööde põhjal ilma reaalse kokkusaamiseta. Teise põhieksamiga seoses palun arvestada järgmiste tähtaegadega:

 • eksamile registreerumine ÕIS’is: 08.06 kell 12.00
 • parandatud kirjanduse analüüsi ja blogipostituste esitamine: 06.06 kell 12.00
 • kirjanduse analüüsi esialgse versiooni esitamine: 30.05 kell 12.00

Paaril kursuslasel oleks kasulikum registreeruda 15.05 eksamilt ümber 09.06 eksamile. Võtan nendega ise e-maili teel ühendust ja soovitan seda teha.

Rubriigid: Kursus | Lisa kommentaar

Tagasiside rühmatöödele

Olen teie rühmatööd läbi vaadanud ning kõigi kohta oma kommentaarid postitanud. Kuna paljude õppematerjalide sihtgrupp ei olnud kooliõpilased, siis ei hakanud tagasiside andmisel detailselt Koolielu hindamismudelit jälgima.

Kommentaarid on leitavad nende postituste all:

Palun viige vajalikud parandused sisse hiljemalt 12.05-ks. Saadan õpimärgid välja pärast seda.

Ma tahaks järgmise nädala alguses teha ka viimase teema postitustest kokkuvõtte, kuid praeguseks hetkeks on saabunud ainult kuus postitust. Palun sel nädalavahetusel viimane postitus ära teha, kel veel tegemata.

Rubriigid: Kokkuvõtted | Lisa kommentaar

Õppevara metaandmete standardit EstCORE tutvustav vebinar

Mart Laanpere jagab järgmist teadet:

26.aprillil kl 16 – 16.30 toimub veebipõhine seminar ehk vebinar, millel esitletakse Eesti digiõppevara standardit EstCORE laiemale sihtrühmale (tehnilisema fookusega tutvustusüritus toimub eraldi 27.aprillil). Vebinaril on osalema oodatud digiõppevara autorid, levitajad ja aktiivsed kasutajad, soovituslik on eelregistreerumine aadressil: http://goo.gl/forms/5FFgnhqK2x.

Tallinna Ülikooli vanemteadur Mart Laanpere juhtimisel koostatud EstCORE on õppevara metaandmete rakendusprofiil, mida peaksid õppevara andmebaaside loomisel aluseks võtma kõik ettevõtted ja riigiasutused, kes kavatsevad liidestada oma teenuse digitaalse õppevara platvormiga e-Koolikott. EstCORE põhineb rahvusvahelisel õppevara metaandmete standardil IEEE LOM, kuid on kohandatud Eesti tänase haridusmaastiku ja riikliku õppekava vajadustele. Vebinaril esitletakse EstCORE ülesehitust, rakendusstsenaariumeid ja edasist arendustööd standardiga.

Vebinar on vaadatav reaalajas (ja ka järelvaadatav) aadressil: http://tlu-dt-research-seminar.weebly.com/estcore.html

Rubriigid: Uudised | 1 kommentaar

Kirjanduse analüüside hindamine

Järgnev postitus puudutab eelkõige neid, kes kirjanduse analüüsi teevad: Angela, Anneli T., Dagne, Kerttu, Maia ja Tiina. Praeguse seisuga on Dropbox kausta jõudnud Anneli kirjanduse analüüs ning Tiina lubas oma analüüsi täna õhtuks valmis saada.

Tunnis leppisime me kokku kirjanduse analüüsidele järgmised hindajad (Maia oli puudu, tema ma lisasin ise vabaks jäänud teemale):

 • Creative Commons litsentside kasutamine õppematerjalide juures (Kerttu) — Maia
 • Digitaalsed muuseumid (Maia) — Anneli T.
 • Digitaalne õppevara inglise keele õpetamisel võõrkeelena (Anneli T.) — Dagne
 • Digipädevuste hindamine arvutipõhise testimisega (Angela) — Kerttu
 • Video kasutamine e-kursustel (Dagne) — Tiina
 • e-õpikute eelised ja puudused võrreldes tavaõpikutega (Tiina) — Angela

Lisaks selle olid paar kursuslast veel huvitatud teiste kirjanduse analüüside lugemisest ja tagasiside andmisest. Kes on veel Dropbox kausta ligipääsust huvitatud, palun saatke mulle (hans.poldoja@tlu.ee) oma Dropbox kasutajatunnus (e-mail).

Kirjanduse analüüsi hindamiseks olen ma koostanud järgmise hindamismudeli:

hindamismudel_kirjanduse_analyysid

Oma hinnangu mugavamaks vormistamiseks saate tõmmata sama hindamisvormi Wordi dokumendina: hinnang_kirjanduse_analyysile.doc

Palun märgistage kõigepealt esimesel leheküljel olevas tabelis taustavärviga see valik, mis teile iga hindamiskriteeriumi puhul hinnatava töö juures kõige sobivam tundub. Seejärel lisage teisele lehele täpsustavad kommentaarid ja soovitused kirjanduse analüüsi parandamiseks. Palun võtke täpsustavate kommentaaride ja soovituste osa tõsiselt, see on autorile oma teksti paremaks muutmiseks tunduvalt olulisem kui hindamismudelis tehtud valikud. Samuti võite lisaks hindamismudelile lisada kommentaare otse hinnatud kirjanduse analüüsi dokumenti (tehke selleks omale koopia).

Palun pange hinnangud hinnatava nimega Dropbox kausta hiljemalt pühapäevaks 1. maiks. Siis jääb autoritel vajadusel veel aega kirjanduse analüüsi parandamiseks.

Tänaseks laekunud kirjanduse analüüsid saavad minupoolse tagasiside täna-homme. Ülejäänutega jõuan tegeleda peale 2. maid.

Lisan veel lõpetuseks meeldetuletuse, et kirjanduse analüüside puhul kasutan ma plagiaadituvastust (http://www.teadusfilosoofia.ee/google/). Kahjuks on varasematel aastatel esitatud paar tööd, mis sisaldasid mujalt kopeeritud lauseid. Sellised tööd olen ma tagasi lükanud ilma uuesti esitamise õiguseta.

Rubriigid: Kursus | 1 kommentaar

Autoriõiguse teema kokkuvõte

Õppematerjalide autoriõiguse teema juures oli kõige huvitavamaks osaks teie küsimused autoriõiguse kohta. Proovisin neile lühidalt pühapäevases konktakttunnis vastata.

Gätlin toob oma postituses välja probleemi, et kasutades motiveeritud mahus autoriõigusega kaitstud illustratsioone, ei ole võimalik oma materjali avalikult jagada:

Igatahes oma õppematerjale koostades juhtub siiski, et litsentsi alusel otsides leiab sobivat materjali väga vähe ning siis tuleb kasutada saadaolevat mõistlikus mahus. See on ka põhjus, miks minu koostatud materjali kuskilt internetist ei leia. Mul ei ole lisaaega, et tunnis kasutatav materjal nii põhjalikult valmis teha, et selles ühtegi autoriõigustega vastuolu ei tekiks. Palju lihtsam ja kiirem on oma materjal kokku panna, kasutada neid pilte, mida vaja ja seda materjali mitte jagada. Sel viisil ei saa ju ühtegi probleemi tekkida.

Mina olen selle probleemi lahendusena esitluste puhul eemaldanud lihtsalt veebiversioonist autoriõigusega kaitstud pildid ning lisanud viite koos lingiga. Vt näidet:
http://www.slideshare.net/hanspoldoja/pitehnoloogia-standardid-presentation/36

Anneli M. küsis oma postituses ekraanipiltide autoriõiguse kohta. Arvutiprogrammide kasutajaliidese kujundus on autoriõigusega kaitstud, nii et ekraanipiltide tegemine tähendab teose kopeerimist. Osa tarkvaŕatootjaid on selle oma toote mõistliku tutvustamise tagamiseks tingimustes spetsiaalselt lubanud, näiteks Microsoft. Ekraanipiltide täpsed kasutustingimused on kirjas Use of Microsoft Copyrighted Content lehel. Ekraanipiltide ebaõnnestunud kasutamise kohta jäi mulle eelmisel nädalal silma ka üks uudis elektroonikafirma LG reklaamimaterjalide kohta :)

Üks täpsustus Tiina postitusele, kus ta kirjutab:

Järgmisena vaatasin e-koolikotti, mis on uus repositoorium ja millele ootused on suured. Leidsin, et igal õppematerjalil on juures litsentsi tüübi märge. Kõik materjalid, mis ma leidsin olid märgitud litsentsitüübiga: “Kõik õigused kaitstud”. Nii nagu mina olen autorõiguste kaitsmisest aru saanud, siis ma ei tohi neid materjale kasutada ja enda jaoks ilma autori nõusolekuta kasutada.

Kui teose kõik õigused on kaitstud, siis saab seda kasutada selles ulatuses, nagu lubab autoriõiguse seadus. Veebipõhist õppematerjali saab tunnis kasutada, esitlust saab tunnis näidata, töölehte saab välja printida (reprodutseerimine õppe-eesmärkidel motiveeritud mahus haridusasutuses mitteärilistel eesmärkidel), materjalidele saab õpikeskkonnas linkida. Ei tohi muuta ega ise levitada.

Eno küsis oma postituses tehnilisema küsimuse:

Veebibrauser töötab sisuliselt põhimõttel, et soovitud sisu kopeeritakse severist kasutaja arvutisse (veebilehitsejasse). Seega vistutatud sisu kuvada laskmine oma kodulehel oleks ikkagi ju materjali kopeerimine?

Selle kohta käib Autoriõiguse seaduse § 18 (1): “Ilma autori nõusolekuta ja tasu maksmata on lubatud teoste ajutine või juhuslik reprodutseerimine, mis toimub tehnilise protsessi lahutamatu ja olulise osana ning mille eesmärk on vahendada teose edastamist võrgus kolmandate isikute vahel või teha võimalikuks teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti seaduspärane kasutamine ning millel puudub iseseisev majanduslik eesmärk.”

Signe arutas oma postituses pikemalt selle üle, kellele kuuluvad tööülesannete käigus loodud teoste autoriõigused ning millised tööülesannete käigus loodud materjalid on üldse originaalsed teosed autoriõiguse seaduse mõistes.

Eriku postituses olnud Tigutorni foto viitas sellisele probleemile nagu panoraamivabadus (ehitiste jms avalikus ruumis olevate autoriõigusega kaitstud objektide pildistamise õigus). Panoraamivabadus on olnud viimastel aastatel üheks laiemat arutelu põhjustanud autoriõiguse teemaks (üle 550000 allkirjaga petitsioon EL parlamendile eelmisel aastal) ning selle kohta on põhjalik artikkel ka eestikeelses Vikipeedias.

Tänud autoriõiguse teemal kaasa mõtlemise eest!

Rubriigid: Kokkuvõtted | Lisa kommentaar

Viimane teema: õppematerjalide koostamise protsess ja kvaliteet

Meie kursuse viimaseks teemaks on õppematerjalide koostamise protsess ja kvaliteet. Kõigepealt palun teil tutvuda selle teema lugemismaterjaliga.

Sel aastal otsustasin viimase teema ülesande varasemast (2015, 2014) teisiti lahendada. Palun teil valida üks meie kursusekaaslaste poolt valminud õppematerjalidest ning hinnata selle kvaliteeti Koolielu portaali õppematerjalide hindamismudeli alusel:

Koolielu hindamismudeli originaal ei ole enam kättesaadav, aga õnneks õnnestus mul leida oma arvutist koopia ning Creative Commons litsents lubab mul seda teiega jagada. Laadisin hindamismudeli üles Google Docsi, palun tehke sellest omale koopia.

Palun märkige hindamismudelis taustavärviga tase, millele hinnatud materjal iga hindamiskriteeriumi juures vastab. Võimaluse korral lisage ka täpsustavad kommentaarid ja soovitused kas otse hindamismudeli dokumenti või oma ajaveebipostitusse.

Loomulikult on postituses teretulnud ka laiemad mõtted õppematerjalide koostamise protsessi ja kvaliteedi kohta.

Kuna tegemist on viimase individuaalse blogimisülesandega, siis jätan selle jaoks natuke pikema tähtaja. Palun tehke oma postitus järgmise kahe nädala jooksul (hiljemalt pühapäeval 01.05).

PS. Lisaks arvutile vaadake võimaluse korral hinnatavat õppematerjali ka nutitelefonil või tahvelarvutil.

Rubriigid: Ülesanded | 11 kommentaari

Kolmanda kontakttunni kokkuvõte

Postitan kiire kokkuvõtte kolmandast kontakttunnist. Tunni kava ja näidatud lingid on ideekaardis.

Kirjanduse analüüside osas leppisime esialgse versiooni tähtajaks kokku selle teisipäeva 19.04 õhtu. Panin kirjanduse analüüside jaoks üles Dropbox kausta ja saatsin kutsed neile, kes tunnis oma Dropbox aadressi andsid. Palun pange kirjanduse analüüs omanimelisse alamkausta. Ootan kirjanduse analüüse toimetatavas formaadis (MS Word vms). PDF ei sobi hästi, sest sinna ei saa ma nii mugavalt kommentaare lisada. Kui keegi veel soovib kirjanduse analüüside kaustale ligi saada, siis palun võtke minuga ühendust.

Need, kes kopeerivad kirjanduse analüüsi Dropboxi kausta 19.04 õhtuks, saavad minupoolse tagasiside lähipäevil. Ülejäänutele saan tagasiside anda pärast 02.05.

Signe, Linda, Anneli M. ja Pirje tegid huvitavad esitlused. Õpimärgid ja tänud neile selle eest!

Paar kursuslast küsisid Vikipeedia artikli tegemise kohta. Selle kohta leiate info blogipostitusest Vikipeedia artikli teemad. Huvi korral võtke minuga ühendust ja lepime täpsema teema kokku.

Kursuse viimane kontakttund on kavas ilusa ilma korral õuesõppe vormis teha. Hakkan selle ettevalmistamisega tegelema pärast 02.05 ning proovin huvilisi teie hulgast ka viimase tunni kavandamisse kaasata.

Homme tuleb viimane blogimisülesanne ning seejärel autoriõiguste teema kokkuvõte. Ja kui kontakttunnis kõlaks muusika, siis täna oleks see olnud selline:

Rubriigid: Kokkuvõtted, Kursus | Lisa kommentaar